XVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.08.2015 r.

Uchwała Nr XVII/109/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XVII/109/15.PDF

Uchwała Nr XVII/108/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015-2019

Uchwała Nr XVII/108/15.PDF

Uchwała Nr XVII/107/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 9 marca 2015 r.

Uchwała Nr XVII/107/15.PDF

Uchwała Nr XVII/106/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Nr XVII/106/15.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN-1.4131.1.321.2015.8 z 24.09.2015 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała Nr XVII/105/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.)

Uchwała Nr XVII/105/15.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN-1.4131.1.320.2015.8 z 24.09.2015 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała Nr XVII/104/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Mosina w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Uchwała Nr XVII/104/15.PDF

Uchwała Nr XVII/103/15 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich grani

Uchwała Nr XVII/103/15.PDF

Uchwała Nr XVII/102/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XVII/102/15.PDF