XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XLVII/550/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.91.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosini

Uchwała Nr XLVII/550/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/549/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.90.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosini

Uchwała Nr XLVII/549/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/548/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.89.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosini

Uchwała Nr XLVII/548/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/547/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.88.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosini

Uchwała Nr XLVII/547/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/546/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.87.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosini

Uchwała Nr XLVII/546/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/545/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.86.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosini

Uchwała Nr XLVII/545/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/544/17 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.92.2017)

Uchwała Nr XLVII/544/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/543/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.84.2017 i BR.1511.9.2017)

Uchwała Nr XLVII/543/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/542/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.83.2017 i BR.1511.8.2017)

Uchwała Nr XLVII/542/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/541/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.82.2017 i BR.1511.7.2017)

Uchwała Nr XLVII/541/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/540/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.81.2017)

Uchwała Nr XLVII/540/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/539/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.80.2017 i BR.1511.5.2017)

Uchwała Nr XLVII/539/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/538/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.79.2017)

Uchwała Nr XLVII/538/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/537/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 27 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.78.2017)

Uchwała Nr XLVII/537/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/536/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 27 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.77.2017)

Uchwała Nr XLVII/536/1.pdf

Uchwała Nr XLVII/535/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.72.2016)

Uchwała Nr XLVII/535/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/534/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.71.2016)

Uchwała Nr XLVII/534/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/533/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu: 20 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.70.2016)

Uchwała Nr XLVII/533/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/532/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.69.2016)

Uchwała Nr XLVII/532/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/531/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.68.2016)

Uchwała Nr XLVII/531/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/530/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.67.2016)

Uchwała Nr XLVII/530/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/529/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie

Uchwała Nr XLVII/529/17 wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3.pdf
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLVII/529/17.jpg

Uchwała Nr XLVII/528/17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XLVII/528/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/527/17 dotycząca określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punk

Uchwała Nr XLVII/527/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/526/17 dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Mosiny na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów

Uchwała Nr XLVII/526/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/525/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XLVII/525/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/524/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr XLVII/524/17.pdf

Uchwała Nr XLVII/523/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XLVII/523/17.pdf