XLVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 2.03.2017 r.

Uchwała Nr XLVI/522/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr XLVI/522/17.pdf

Uchwała Nr XLVI/521/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027"

Uchwała Nr XLVI/521/17.pdf

Uchwała Nr XLVI/520/17 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XLVI/520/17.pdf