XI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 14.05.2015 r.

Uchwała Nr XI/82/15 w sprawie zaleceń pokontrolnych

Uchwała Nr XI/82/15.PDF

Uchwała Nr XI/81/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 marca 2015 r.

Uchwała Nr XI/81/15.PDF

Uchwała Nr XI/80/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XI/80/15.PDF

Uchwała Nr XI/79/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XI/79/15.PDF

Uchwała Nr XI/78/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr XI/78/15.PDF

Uchwała Nr XI/77/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XI/77/15.PDF

Uchwała Nr XI/76/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XI/76/15.PDF

Uchwała Nr XI/75/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XI/75/15.PDF

Uchwała Nr XI/74/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XI/74/15.PDF