VII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.02.2015 r.

Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr VII/38/15.PDF

Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia kontroli

Uchwała Nr VII/37/15.PDF

Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VII/36/15.PDF

Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 6 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VII/35/15.PDF

Uchwała Nr VII/34/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krośnie

Uchwała Nr VII/34/15.PDF

Uchwała Nr VII/33/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Nowym

Uchwała Nr VII/33/15.PDF

Uchwała Nr VII/32/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach

Uchwała Nr VII/32/15.PDF

Uchwała Nr VII/31/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Baranowie

Uchwała Nr VII/31/15.PDF

Uchwała Nr VII/30/15 w sprawie wydawania gazety samorządowej „Informator Mosiński”

Uchwała Nr VII/30/15.PDF

Uchwała Nr VII/29/15 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr VII/29/15.PDF

Uchwała Nr VII/28/15 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr VII/28/15.PDF

Uchwała Nr VII/27/15 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr VII/27/15.PDF

Uchwała Nr VII/26/15 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr VII/26/15.PDF

Uchwała Nr VII/25/15 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr VII/25/15.PDF

Uchwała Nr VII/24/15 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

Uchwała Nr VII/24/15.PDF

Uchwała Nr VII/23/15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

Uchwała Nr VII/23/15.PDF

Uchwała Nr VII/22/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których

Uchwała Nr VII/22/15.PDF