LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 13.11.2018 r.

Uchwała Nr LXXVI/908/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXXVI/908/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/907/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXVI/907/18 wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.pdf
Załączniki nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 i nr 10 do
Uchwały Nr LXXVI/907/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/906/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019

Uchwała Nr LXXVI/906/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/905/18 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LXXVI/905/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/904/18 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LXXVI/904/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/903/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LXXVI/903/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/902/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2018 r. (data wpływu: 18 października 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.199.2018 i BR.1511.39.2018)

Uchwała Nr LXXVI/902/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/901/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2018 r. (data wpływu: 18 października 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.198.2018 i BR.1511.38.2018)

Uchwała Nr LXXVI/901/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/900/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2018 r. (data wpływu: 18 października 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.197.2018 i BR.1511.37.2018)

Uchwała Nr LXXVI/900/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/899/18 zmieniająca Uchwałę Nr LXV/754/18 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącą dotacji dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prz

Uchwała Nr LXXVI/899/18.pdf

Uchwała Nr LXXVI/898/18 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/148/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rol

Uchwała Nr LXXVI/898/18.pdf