LXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.09.2018 r.

Uchwała Nr LXXIV/888/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.192.2018 i BR.1511.33.2018)

Uchwała Nr LXXIV/888/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/887/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.191.2018 i BR.1511.32.2018)

Uchwała Nr LXXIV/887/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/886/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.190.2018 i BR.1511.31.2018)

Uchwała Nr LXXIV/886/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/885/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.189.2018 i BR.1511.30.2018)

Uchwała Nr LXXIV/885/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/884/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.188.2018 i BR.1511.29.2018)

Uchwała Nr LXXIV/884/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/883/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.187.2018 i BR.1511.28.2018)

Uchwała Nr LXXIV/883/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/882/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina

Uchwała Nr LXXIV/882/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/881/18 w sprawie Statutu Gminy MosinaUchwała Nr LXXIV/880/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr LXXIV/880/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/879/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania mostowego przez rzekę Wartę w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LXXIV/879/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/878/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXXIV/878/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/877/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXIV/877/18.pdf
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/877/18.pdf
Załączniki nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LXXIV/877/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/876/18 w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr LXXIV/876/18.pdf

Uchwała Nr LXXIV/875/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy MosinaUchwała Nr LXXIV/874/18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Uchwała Nr LXXIV/874/18.pdf