LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 9.08.2018 r.

Uchwała Nr LXXII/868/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „NAD LASEM” drodze zlokalizowanej w miejscowości Sowinki

Uchwała Nr LXXII/868/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/867/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „SASANKOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Sowinki

Uchwała Nr LXXII/867/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/866/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LXXII/866/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/865/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LXXII/865/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/864/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr LXXII/864/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/863/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr LXXII/863/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/862/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXXII/862/18.pdf

Uchwała Nr LXXII/861/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXII/861/18.pdf
Załączniki do
Uchwały Nr LXXII/861/18.pdf