LXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.04.2018 r.

Uchwała Nr LXVII/786/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.168.2018 i BR.1511.15.2018)

Uchwała Nr LXVII/786/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/785/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.167.2018 i BR.1511.14.2018)

Uchwała Nr LXVII/785/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/784/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.166.2018 i BR.1511.13.2018)

Uchwała Nr LXVII/784/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/783/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.165.2018 i BR.1511.12.2018)

Uchwała Nr LXVII/783/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/782/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.164.2018 i BR.1511.11.2018)

Uchwała Nr LXVII/782/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/781/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu: 2 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.163.2018) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LXVII/781/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/780/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „CEGIELNIANA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr LXVII/780/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/779/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „GLINKI” drodze zlokalizowanej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr LXVII/779/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/778/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „OGRODNICZA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Drużyna

Uchwała Nr LXVII/778/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/777/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „JAŚMINOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Drużyna

Uchwała Nr LXVII/777/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/776/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „ŁĄKOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Daszewice

Uchwała Nr LXVII/776/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/775/18 w sprawie nadania nazwy ulicy „BAJKOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Borkowice

Uchwała Nr LXVII/775/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/774/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mosina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LXVII/774/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/773/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Glinianki” w miejscowości Mosina

Uchwała Nr LXVII/773/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/772/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr LXVII/772/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/771/18 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Uchwała Nr LXVII/770/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji


Uchwała Nr LXVII/769/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 w Mosinie

Uchwała Nr LXVII/769/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/768/18 dotycząca udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom na stanowiskach kierowniczych w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego wymia

Uchwała Nr LXVII/768/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/767/18 w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Mosińskiego Ośrodka Kultury poprzez wyłączenie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej i utworzenie Galerii Sztuki w M

Uchwała Nr LXVII/767/18.pdf

Uchwała Nr LXVII/766/18 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr LXVII/766/18.pdf