LXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.03.2018 r.

Uchwała Nr LXV/763/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.162.2018 i BR.1511.10.2018)

Uchwała Nr LXV/763/18.pdf

Uchwała Nr LXV/762/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.161.2018 i BR.1511.9.2018)

Uchwała Nr LXV/762/18.pdf

Uchwała Nr LXV/761/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.160.2018 i BR.1511.8.2018)

Uchwała Nr LXV/761/18.pdf

Uchwała Nr LXV/760/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.159.2018 i BR.1511.7.2018)

Uchwała Nr LXV/760/18.pdf

Uchwała Nr LXV/759/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.158.2018 i BR.1511.6.2018)

Uchwała Nr LXV/759/18.pdf

Uchwała Nr LXV/758/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln

Uchwała Nr LXV/758/18.pdf

Uchwała Nr LXV/757/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy u

Uchwała Nr LXV/757/18 wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3.pdf

Uchwała Nr LXV/756/18 w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr LXV/756/18.pdf

Uchwała Nr LXV/755/18 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Uchwała Nr LXV/755/18.pdf

Uchwała Nr LXV/754/18 dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gmi

Uchwała Nr LXV/754/18.pdf

Uchwała Nr LXV/753/18 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LXV/753/18.pdf

Uchwała Nr LXV/752/18 w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr LXV/752/18.pdf