LXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.12.2017 r.

Uchwała Nr LXI/722/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXI/722/17.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.pdf

Uchwała Nr LXI/721/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXI/721/17.pdf