LIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.07.2017 r.

Uchwała Nr LIV/614/17 w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Mosina.

Uchwała Nr LIV/614/17.pdf

Uchwała Nr LIV/613/17 w sprawie przekazania skargi pani Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 29 maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.18.2017) Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu

Uchwała Nr LIV/613/17.pdf

Uchwała Nr LIV/612/17 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 29 maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.108.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LIV/612/17.pdf

Uchwała Nr LIV/611/17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LXV/469/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010 roku.

Uchwała Nr LIV/611/17.pdf

Uchwała Nr LIV/610/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022.

Uchwała Nr LIV/610/17.pdf

Uchwała Nr LIV/609/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała Nr LIV/609/17.pdf