LIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.06.2017 r.

Uchwała Nr LIII/608/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu: 7 czerwca 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.20.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LIII/608/17.pdf

Uchwała Nr LIII/607/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.19.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LIII/607/17.pdf

Uchwała Nr LIII/606/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.110.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LIII/606/17.pdf

Uchwała Nr LIII/605/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.109.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LIII/605/17.pdf

Uchwała Nr LIII/604/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr LIII/604/17.pdf

Uchwała Nr LIII/603/17 w sprawie nadania nazwy „KASZTANOWA” drodze położonej w miejscowości Rogalinek

Uchwała Nr LIII/603/17.pdf

Uchwała Nr LIII/602/17 w sprawie nadania nazwy „SZCZĘŚLIWA” drodze położonej w miejscowości Dymaczewo Nowe

Uchwała Nr LIII/602/17.pdf

Uchwała Nr LIII/601/17 w sprawie nadania nazwy „TABOROWA” drodze położonej w miejscowości Drużyna

Uchwała Nr LIII/601/17.pdf

Uchwała Nr LIII/600/17 w sprawie nadania nazwy „GRABOWA” drodze położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LIII/600/17.pdf

Uchwała Nr LIII/599/17 w sprawie nadania nazwy „ODLEGŁA” drodze położonej w miejscowości Borkowice

Uchwała Nr LIII/599/17.pdf

Uchwała Nr LIII/598/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/450/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publi

Uchwała Nr LIII/598/17.pdf

Uchwała Nr LIII/597/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LIII/597/17.pdf

Uchwała Nr LIII/596/17 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr LIII/596/17.pdf

Uchwała Nr LIII/595/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Uchwała Nr LIII/595/17.pdf

Uchwała Nr LIII/594/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Uchwała Nr LIII/594/17.pdf

Uchwała Nr LIII/593/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr LIII/593/17.pdf

Uchwała Nr LIII/592/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr LIII/592/17.pdf

Uchwała Nr LIII/591/17 dotycząca trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LIII/591/17.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność paragrafu 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr LIII/591/17 Rady Miejskiej w Mosinie.pdf

Uchwała Nr LIII/590/17 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogalinie

Uchwała Nr LIII/590/17.pdf