IX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.03.2015 r.

Uchwała Nr IX/62/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 6 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr IX/62/15.PDF

Uchwała Nr IX/61/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr IX/61/15.PDF

Uchwała Nr IX/60/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr IX/60/15.PDF

Uchwała Nr IX/59/15 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 marca 2015 r.

Uchwała Nr IX/59/15.PDF

Uchwała Nr IX/58/15 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr IX/58/15.PDF

Uchwała Nr IX/57/15 dotycząca rachunku dochodów jednostek budżetowych, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dok

Uchwała Nr IX/57/15.PDF

Uchwała Nr IX/56/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Uchwała Nr IX/56/15.PDF

Uchwała Nr IX/55/15 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Uchwała Nr IX/55/15.PDF

Uchwała Nr IX/54/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Borkowicach

Uchwała Nr IX/54/15.PDF

Uchwała Nr IX/53/15 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr IX/53/15.PDF

Uchwała Nr IX/52/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr IX/52/15.PDF

Uchwała Nr IX/51/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr IX/51/15.PDF

Uchwała Nr IX/50/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr IX/50/15.PDF

Uchwała Nr IX/49/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr IX/49/15.PDF

Uchwała Nr IX/48/15 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/48/15.PDF

Uchwała Nr IX/47/15 dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego "St

Uchwała Nr IX/47/15.PDF

Uchwała Nr IX/46/15 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek

Uchwała Nr IX/46/15.PDF

Uchwała Nr IX/45/15 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury

Uchwała Nr IX/45/15.PDF

Uchwała Nr IX/44/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IX/44/15.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do
Uchwały Nr IX/44/15.PDF
Załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 10 do Uchwały Nr IX/44/15.PDF

Uchwała Nr IX/43/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr IX/43/15.PDF

Uchwała Nr IX/42/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Mosina w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr IX/42/15.PDF

Uchwała Nr IX/41/15 dotycząca zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr IX/41/15.PDF

Uchwała Nr IX/40/15 dotycząca zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mosina na jednomandatowe okręgi wyborcze

Uchwała Nr IX/40/15.PDF

Uchwała Nr IX/39/15 w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr IX/39/15.PDF