IV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.12.2014 r.

Uchwała Nr IV/16/14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Uchwała Nr IV/16/14.PDF

Uchwała Nr IV/15/14 w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała Nr IV/15/14.PDF

Uchwała Nr IV/14/14 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr IV/14/14.PDF

Uchwała Nr IV/13/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr IV/13/14.PDF

Uchwała Nr IV/12/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała nr IV/12/14 - część 1.PDF
Uchwała nr IV/12/14 - część 2.PDF
Uchwała nr IV/12/14 - część 3.PDF

Uchwała Nr IV/11/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr IV/11/14.PDF