XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 20.12.2012 r.

Uchwała Nr XXXVI/262/12 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXXVI/262/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/261/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXXVI/261/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/260/12 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXXVI/260/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/259/12 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXXVI/259/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/258/12 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/130/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym

Uchwała Nr XXXVI/258/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/257/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Świątniki

Uchwała Nr XXXVI/257/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/256/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie

Uchwała Nr XXXVI/256/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/255/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krosinku

Uchwała Nr XXXVI/255/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/254/12 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Borkowicach

Uchwała Nr XXXVI/254/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/253/12 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013"

Uchwała Nr XXXVI/253/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/252/12 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013"

Uchwała Nr XXXVI/252/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/251/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015

Uchwała Nr XXXVI/251/12.PDF

Uchwała Nr XXXVI/250/12 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr XXXVI/250/12.PDF