XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.11.2012 r.

Uchwała Nr XXXV/249/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr XXXV/249/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/248/12 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Uchwała Nr XXXV/248/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/247/12 w sprawie przekazania skargi Pawła Szczepaniaka z dnia 2 października 2012 r. Burmistrzowi Gminy Mosina

Uchwała Nr XXXV/247/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/246/12 w sprawie przekazania skargi Romualda Zwierzyckiego z dnia 7 lipca 2012 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu

Uchwała Nr XXXV/246/12.PDF


Uchwała Nr XXXV/245/12 w sprawie przekazania skargi z dnia 12 października 2012 r. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

Uchwała Nr XXXV/245/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/244/12 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

Uchwała Nr XXXV/244/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/243/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo

Uchwała Nr XXXV/243/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/243/12.PNG

Uchwała Nr XXXV/242/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek

Uchwała Nr XXXV/242/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/242/12.PNG


Uchwała Nr XXXV/241/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012

Uchwała Nr XXXV/241/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/240/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XXXV/240/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/239/12 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXXV/239/12.PDF

Uchwała Nr XXXV/238/12 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr XXXV/238/12.PDF