XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.01.2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/271/13 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/271/13.PDF

Uchwała Nr XXXIX/270/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

Uchwała Nr XXXIX/270/13.PDF

Uchwała Nr XXXIX/269/13 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach

Uchwała Nr XXXIX/269/13.PDF

Uchwała Nr XXXIX/268/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań

Uchwała Nr XXXIX/268/13.PDF

Uchwała Nr XXXIX/267/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Drużyna

Uchwała Nr XXXIX/267/13.PDF
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIX/267/13.JPG
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIX/267/13.PDF
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/267/13.PDF