XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.10.2012 r.

Uchwała Nr XXXIII/237/12 dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,

Uchwała Nr XXXIII/237/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/236/12 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

Uchwała Nr XXXIII/236/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/235/12 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy

Uchwała Nr XXXIII/235/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/234/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr XXXIII/234/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/233/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań

Uchwała Nr XXXIII/233/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/232/12 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/232/12.PDF
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 21/1483/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. stwierdziło nieważność paragrafu 2 przedmiotowej uchwały


Uchwała Nr XXXIII/231/12 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/231/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/230/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/230/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/229/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/229/12.PDF

Uchwała Nr XXXIII/228/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Radzewice

Uchwała Nr XXXIII/228/12.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/12.JPG
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/12.PDF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/228/12.PDF


Uchwała Nr XXXIII/227/12 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina"

Uchwała Nr XXXIII/227/12.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12.PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (1).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (2).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (3).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (4).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (5).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (6).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (7).PDF
Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12 (8).PDF
Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12.PDF
Załącznik nr 3 do załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/227/12.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/227/12.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/227/12.PDF