XXX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 09.08.2012 r.

Uchwała Nr XXX/215/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borkowice-Bolesławiec


Uchwała Nr XXX/214/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Daszewice


Uchwała Nr XXX/213/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dymaczewo Stare

 

Uchwała Nr XXX/212/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pecna


Uchwała Nr XXX/211/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogalinek


Uchwała Nr XXX/210/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieczewo

 

Uchwała Nr XXX/209/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012


Uchwała Nr XXX/208/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012- 2018


Uchwała Nr XXX/207/12 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego