XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.05.2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/196/12 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku


Uchwała Nr XXVIII/195/12 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi


Uchwała Nr XXVIII/194/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok


Uchwała Nr XXVIII/193/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok