XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.04.2012

Uchwała Nr XXVI/192/12 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi


Uchwała Nr XXVI/191/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej


Uchwała Nr XXVI/190/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodnich terenów wsi Czapury


Uchwała Nr XXVI/189/12 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej


Uchwała Nr XXVI/188/12 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej