XXII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.01.2012 r.

Uchwała Nr XXII/164/12 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego


Uchwała Nr XXII/163/12 w sprawie skargi Ryszarda Ciesielskiego z dnia 2 września 2011 r. na opieszałe wydanie decyzji przezBurmistrza Gminy Mosina


Uchwała Nr XXII/162/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu


Uchwała Nr XXII/161/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy SzosiePoznańskiej w Mosinie