XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.10.2011 r.

Uchwała Nr XVIII/135/11 w sprawie funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek na rok 2012


Uchwała Nr XVIII/134/11 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Ryszarda Ciesielskiego z dnia 2 września 2011 r. na opieszałe wydanie decyzji


Uchwała Nr XVIII/133/11 w sprawie skargi Wandy i Benedykta Kuźma z dnia 15 czerwca 2011 r. na bezczynność Burmistrza GminyMosina


Uchwała Nr XVIII/132/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie


Uchwała Nr XVIII/131/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury


Uchwała Nr XVIII/130/11 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie


Uchwała Nr XVIII/129/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenueksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3,


Uchwała Nr XVIII/128/11 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Uchwała Nr XVIII/127/11 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku


Uchwała Nr XVIII/126/11 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie


Uchwała Nr XVIII/125/11 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012


Uchwała Nr XVIII/124/11 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2012


Uchwała Nr XVIII/123/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012


Uchwała Nr XVIII/122/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012


Uchwała Nr XVIII/121/11 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (Kolegium RIO w Poznaniu Uchwałą Nr 23/1936/2011 z 30.11.2011 r. orzekło nieważność niniejszej uchwały)