XV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.06.2011 r.

Uchwała Nr XV/89/11 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie


Uchwała Nr XV/88/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina na 2010 rok


Uchwała Nr XV/87/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2010 rok