XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.06.2013 r.

Uchwała Nr XLVII/316/13 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina

Uchwała Nr XLVII/316/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/315/13 w sprawie przekazania skargi Teresy i Andrzeja Cybal z dnia 28 maja 2013 r. na Burmistrza Gminy Mosina Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu

Uchwała Nr XLVII/315/1.PDF

Uchwała Nr XLVII/314/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Glinianki” w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XLVII/314/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/313/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej

Uchwała Nr XLVII/313/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/312/13 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych

Uchwała Nr XLVII/312/13.PDF

(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 17/993/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. stwierdziło nieważność paragrafu 6 ust. 1 pkt 6, paragrafu 7 i paragrafu 8 ust. 2 niniejszej uchwały)


Uchwała Nr XLVII/311/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Uchwała Nr XLVII/311/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/310/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XLVII/310/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/309/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr XLVII/309/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/308/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”

Uchwała Nr XLVII/308/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/307/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, w zakresie działki o nr ewid. 27

Uchwała Nr XLVII/307/13.PDF
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLVII/307/13.JPG
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/307/13.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/307/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/306/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3, obręb Sowiniec

Uchwała Nr XLVII/306/13.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/306/13.JPG
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/306/13.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/306/13.PDF