XLV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.05 i 3.06.2013 r.

Uchwała Nr XLV/302/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok

Uchwała Nr XLV/302/13.PDF

Uchwała Nr XLV/301/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok

Uchwała Nr XLV/301/13.PDF

Uchwała Nr XLV/300/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XLV/300/13.PDF

Uchwała Nr XLV/299/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach

Uchwała Nr XLV/299/13.PDF

Uchwała Nr XLV/298/13 w sprawie skargi Janiny Tafelskiej–Stachowiak z dnia 14 stycznia 2013 r. na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XLV/298/13.PDF

Uchwała Nr XLV/297/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego "Strzelnica

Uchwała Nr XLV/297/13.PDF
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLV/297/13.JPG
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/297/13.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/297/13.PDF