XLII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.03.2013 r.

Uchwała Nr XLII/289/13 zmieniająca uchwałę o dotacjach dla: publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolne

Uchwała Nr XLII/289/13.PDF

Uchwała Nr XLII/288/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drużynie

Uchwała Nr XLII/288/13.PDF

Uchwała Nr XLII/287/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLII/287/13.PDF

Uchwała Nr XLII/286/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr XLII/286/13.PDF

Uchwała Nr XLII/285/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2013

Uchwała Nr XLII/285/13.PDF

Uchwała Nr XLII/284/13 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

Uchwała Nr XLII/284/13.PDF

Uchwała Nr XLII/283/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Uchwała Nr XLII/283/13.PDF

Uchwała Nr XLII/282/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XLII/282/13.PDF