XIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.11.2011 r.

Uchwała Nr XIX/140/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012


Uchwała Nr XIX/139/11 dotycząca zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Ryszarda Ciesielskiego z dnia 2 września 2011 r. na op


Uchwała Nr XIX/138/11 w sprawie przekazania skargi Michała Zielińskiego z dnia 14 października 2011 r. Burmistrzowi Gminy Mosina


Uchwała Nr XIX/137/11 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania


Uchwała Nr XIX/136/11 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego