X Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.04.2011 r.

Uchwała Nr X/61/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011


Uchwała Nr X/60/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011 – 2017


Uchwała Nr X/59/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych