VIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 24 i 28.02.2011 r.

Uchwała Nr VIII/42/11 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazwy miejscowości


Uchwała Nr VIII/41/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania śc


Uchwała Nr VIII/40/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina


Uchwała Nr VIII/39/11 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego


Uchwała Nr VIII/38/11 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportow


Uchwała Nr VIII/37/11 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi


Uchwała Nr VIII/36/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu


Uchwała Nr VIII/35/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu


Uchwała Nr VIII/34/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza


Uchwała Nr VIII/33/11 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego