VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 10.01.2011 r.

Uchwała nr VI/26/11 w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania