LXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 14.11.2014 r.

Uchwała Nr LXXI/501/14 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała Nr LXXI/501/14.PDF
Załącznik do
Uchwały Nr LXXI/501/14 - część 1.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LXXI/501/14 - część 2.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LXXI/501/14 - część 3.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LXXI/501/14 - część 4.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym
KN- I.4131.1.479.2014.8 z 17 grudnia 2014 r. orzekł nieważność uchwały)


Uchwała Nr LXXI/500/14 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr LXXI/500/14.PDF