LXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.09.2014 r.

Uchwała Nr LXVII/479/14 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich gra

Uchwała Nr LXVII/479/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/478/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Mosina w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 20

Uchwała Nr LXVII/478/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/477/14 w sprawie skargi Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS Zbigniew Ewa Andrusiak spółka jawna z dnia 27 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr LXVII/477/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/476/14 w sprawie skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna z dnia 26 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr LXVII/476/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/475/14 dotycząca przekazania do WSA w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z 28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowan

Uchwała Nr LXVII/475/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/474/14 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

Uchwała Nr LXVII/474/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/473/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej

Uchwała Nr LXVII/473/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/472/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Uchwała Nr LXVII/472/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/471/14 w sprawie zwolnienia z opłaty targowej

Uchwała Nr LXVII/471/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/470/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LXVII/470/14.PDF
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/470/14.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/470/14.PDF
Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LXVII/470/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/469/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 – 2019

Uchwała Nr LXVII/469/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/468/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr LXVII/468/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/467/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LXVII/467/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/466/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LXVII/466/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/465/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LXVII/465/14.PDF

Uchwała Nr LXVII/464/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019

Uchwała Nr LXVII/464/14.PDF
Załącznik do
Uchwały Nr LXVII/464/14.PDF