LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.07.2014 r.

Uchwała Nr LXV/461/14 w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie

Uchwała Nr LXV/461/14.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 17/904/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. stwierdziło nieważność paragrafu 7 niniejszej uchwały)

Uchwała Nr LXV/460/14 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr LXV/460/14.PDF

Uchwała Nr LXV/459/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LXV/459/14.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LXV/459/14.PDF
Załączniki nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 10
do Uchwały Nr LXV/459/14.PDF

Uchwała Nr LXV/458/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr LXV/458/14.PDF