LXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.10.2014 r.

Uchwała Nr LXIX/499/14 w sprawie nadania nazwy „Lipowa” drodze w Rogalinku

Uchwała Nr LXIX/499/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/498/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/498/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/497/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krosinku

Uchwała Nr LXIX/497/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/496/14 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach

Uchwała Nr LXIX/496/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/495/14 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach

Uchwała Nr LXIX/495/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/494/14 w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina

Uchwała Nr LXIX/494/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/493/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LXIX/493/14.PDF
Załącznik nr 1 i nr 2 do
Uchwały Nr LXIX/493/14.PDF
Załącznik nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 10 do Uchwały Nr LXIX/493/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/492/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr LXIX/492/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/491/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015

Uchwała Nr LXIX/491/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/490/14 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LXIX/490/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/489/14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LXIX/489/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/488/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LXIX/488/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/487/14 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

Uchwała Nr LXIX/487/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/486/14 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”

Uchwała Nr LXIX/486/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/485/14 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015”

Uchwała Nr LXIX/485/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/484/14 w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina”

Uchwała Nr LXIX/484/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LXIX/484/14.PDF

Uchwała Nr LXIX/483/14 w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gminy Mosina na lata 2014-2020

Uchwała Nr LXIX/483/14.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LXIX/483/14.PDF