LXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26 i 30.06.2014 r.

Uchwała Nr LXIV/457/14 w sprawie skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna

Uchwała Nr LXIV/457/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/456/14 w sprawie skargi Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS Zbigniew Ewa Andrusiak spółka jawna

Uchwała Nr LXIV/456/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/455/14 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr LXIV/455/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/454/14 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia kontroli

Uchwała Nr LXIV/454/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/453/14 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina

Uchwała Nr LXIV/453/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/452/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice

Uchwała Nr LXIV/452/14 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXIV/452/14.JPG

Uchwała Nr LXIV/451/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr LXIV/451/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/450/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/431/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr LXIV/450/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/449/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LXIV/449/14.PDF
Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały
Nr LXIV/449/14.PDF
Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LXIV/449/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/448/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr LXIV/448/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/447/14 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LXIV/447/14.PDF

Uchwała Nr LXIV/446/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr LXIV/446/14.PDF