LV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.01.2014 r.

Uchwała Nr LV/394/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/375/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań

Uchwała Nr LV/394/14.PDF

Uchwała Nr LV/393/14 w sprawie skargi Ireny i Jerzego Kręgielczak

Uchwała Nr LV/393/14.PDF

Uchwała Nr LV/392/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Starym

Uchwała Nr LV/392/14.PDF

Uchwała Nr LV/391/14 w sprawie nadania nazwy drodze w Mosinie

Uchwała Nr LV/391/14.PDF

Uchwała Nr LV/390/14 w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

Uchwała Nr LV/390/14.PDF

Uchwała Nr LV/389/14 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie

Uchwała Nr LV/389/14.PDF

Uchwała Nr LV/388/14 w sprawie nadania Statutu Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury

Uchwała Nr LV/388/14.PDF

Uchwała Nr LV/387/14 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie

Uchwała Nr LV/387/14.PDF

Uchwała Nr LV/386/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lat

Uchwała Nr LV/386/14.PDF

Uchwała Nr LV/385/14 dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego g

Uchwała Nr LV/385/14.PDF

Uchwała Nr LV/384/14 dotycząca podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Mosina poprzez realizację programu Mosińska Karta Rodziny 3+

Uchwała Nr LV/384/14.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN-I.4131.1.61.2014.8 z dnia 24 lutego 2014 r. orzekł nieważność paragrafu 14 uchwały w zakresie wyrazów: "w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego")

Uchwała Nr LV/383/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014 do 2020+

Uchwała Nr LV/383/14.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LV/383/14 - część 1.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LV/383/14 - część 2.PDF