LIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 19.12.2013 r.

Uchwała Nr LIII/375/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań

Uchwała Nr LIII/375/13.PDF

(Rada Miejska w Mosinie Uchwałą Nr LV/394/14 z 30.01.2014 r. uchyliła niniejszą uchwałę)

Uchwała Nr LIII/374/13 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr LIII/374/13.PDF

Uchwała Nr LIII/373/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Uchwała Nr LIII/373/13.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LIII/373/13.PDF
Załaczniki nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 11 do Uchwały Nr LIII/373/13.PDF

Uchwała Nr LIII/372/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr LIII/372/13.PDF

Uchwała Nr LIII/371/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LIII/371/13.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LIII/371/13.PDF
Załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LIII/371/13.PDF


Uchwała Nr LIII/370/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr LIII/370/13.PDF