LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 12 i 18.11.2013 r. oraz 3.12.2013 r.

Uchwała Nr LI/369/13 w sprawie Statutu Gminy Mosina

Uchwała Nr LI/369/13.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.2.2014.8 z dnia 8 stycznia 2014 r. orzekł nieważność paragrafu 8 ust. 1 pkt 2 i paragrafu 17 ust. 1 w zakresie wyrazów "i jest jej reprezentantem" niniejszej uchwały)