I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.11.2006

Uchwała nr I/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR I/4/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

1.     Dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie w osobach:

 

1)      I Wiceprzewodnicząca – Barbara Czaińska

 

2)      II Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Twardowska

 

2.     Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego w powyższej sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr I/4/06.pdf


Uchwała nr I/3/06 w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.


 


UCHWAŁA NR I/3/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.


UCHWAŁA NR I/2/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

1.     Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Jacka Szeszuły.

2.     Protokoły z przeprowadzonych głosowań tajnych w powyższej sprawie wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr I/2/06.pdf


Uchwała nr I/1/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.


 

UCHWAŁA NR I/1/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINE

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 62 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

             

§ 1.

 

 

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.      Leszek Dymalski

2.      Marian Jabłoński

3.      Krystyna Szczygieł-Nowak

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.