I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 19.11.2002

Uchwała nr I/4/02

Uchwała nr I/4/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie w osobach:
  1) I Wiceprzewodniczący - Jerzy Falbierski,
  2) II Wiceprzewodniczący - Antoni Karliński,
  3) III Wiceprzewodniczący - Tomasz Żak.
   
 2. Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego w powyższej sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/3/02

Uchwała nr I/3/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się 3 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/2/02

Uchwała nr I/2/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Przemysława Pniewskiego.
 2. Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego w powyższej sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/1/02

Uchwała nr I/1/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Wnioskowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

 1. Jacek Bąkowski,
 2. Dorota Domagała,
 3. Marian Sobecki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.