Jesteś tutaj:   

Statut gminy

Statut Gminy Mosina


Aktualnie obowiązujący Statut Gminy Mosina wraz ze zmianami:

Podczas LXXIV sesji, która odbyła się 27 września 2018 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowy Statut Gminy Mosina:


Zmiany Statutu:


Tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Gminy Mosina:
Uchwała Nr LI/369/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Mosina straciła moc, za wyjątkiem § 2 w zakresie w jakim pozostawił w mocy § 6 załącznika do Uchwały Nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina wraz z załącznikami nr 4 i 5 do tego Statutu.

W dniu 3 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowy Statut Gminy Mosina.

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.2.2014.8 z dnia 8.01.2014 r. orzekł nieważność § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Mosina oraz jego § 17 ust. 1 w zakresie wyrazów "i jest jej reprezentantem")

Zmiana uchwały:

Uchwała nr XLIV/478/17 z 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina.pdf

Uchwała Nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina straciła moc, za wyjątkiem § 6 Statutu oraz załączników nr 4 i 5 do Statutu.

Pełny tekst Statutu Gminy Mosina z 2003 r. (wraz z załącznikami):

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II - 8. 0911/      /2003 z dnia 27.11.2003 r. orzekł nieważność Statutu Gminy Mosina w części obejmującej treść przepisów § 18, § 29 i przepisu § 65 ust. 2)

Załączniki:

  1. Gmina Mosina.jpg
  2. Wykaz jednostek pomocniczych.pdf
  3. Wykaz jednostek organizacyjnych.pdf
  4. Herb Gminy Mosina.jpg
  5. Flaga Gminy Mosina.jpg

 Zmiany: