LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Projekty uchwał załączone są pod odpowiednimi punktami porządku LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, dostępnym na stronie www.mosina.esesja.pl