LII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 września 2021 r.

Projekty uchwał załączone są pod odpowiednimi punktami porządku LII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, dostępnym na stronie www.mosina.esesja.pl