Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Urząd Miejski w Mosinie, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 2 nowelizacji ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 190, poz. 1493), publikuje bezpośrednie linki do stron Rządowego Centrum Legislacji, celem umożliwienia wglądu i pobierania całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co daje gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu.