Jesteś tutaj:   

Budżet gminy

Informacja o miejscu publikacji aktów normatywnych

Urząd Miejski w Mosinie od 1 stycznia 2022 r.,


Budżet Gminy Mosina na rok 2022

Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2022:


 
Podjęta uchwała budżetowa Gminy Mosina na 2022 rok:

zmiany:Budżet Gminy Mosina na rok 2021


Projekt budżetu Gminy Mosina na 2021 rok:


Podjęta uchwała budżetowa Gminy Mosina na 2021 rok:

Zmiany uchwały budżetowej w formie uchwał Rady Miejskiej:


Zmiany uchwały budżetowej w formie zarządzeń Burmistrza:

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki

ZARZADZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki

ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załacznik nr 2 - wydatki

ZARZADZENIE 198/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załacznik nr 2 - wydatki

ZARZĄDZENIE NR 214/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - dochody
Załącznik nr 2 - wydatki
Załącznik nr 4 - dochody
Załącznik nr 4 - wydatki

ZARZĄDZENIE NR 223/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załacznik nr 1 - wydatki
 
ZARZĄDZENIE NR 229/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
Załącznik nr 1 - wydatki


Budżet Gminy Mosina na rok 2020


Projekt budżetu Gminy Mosina na 2020 rok:Podjęta uchwała w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2020 rok:


Zmiany budżetu - w formie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie:
Budżet Gminy Mosina na rok 2019

Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2019 - część 1.pdf
Zmiany: Uchwała Nr XX/145/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.pdf

Budżet Gminy Mosina na rok 2018

Uchwała Nr LXI/722/17 z 29 grudnia 2017 r.pdf

Zmiany:

Budżet Gminy Mosina na rok 2017

Uchwała Nr XLII/441/16 z 29 grudnia 2016 r.pdf

Zmiany:
Uchwała Nr XLVII/523/17 z 29 marca 2017 r.pdf
Uchwała Nr XLVIII/554/17 z 27 kwietnia 2017 r.pdf
Uchwała Nr L/574/17 z 30 maja 2017 r.pdf
Uchwała Nr LIII/592/17 z 29 czerwca 2017 r.pdf
Uchwała Nr LIV/609/17 z 27 lipca 2017 r.pdf
Uchwała Nr LV/615/17 z 31 sierpnia 2017 r.pdf
Uchwała Nr LVI/621/17 z 28 września 2017 r.pdf
Uchwała Nr LVIII/664/17 z 9 listopada 2017 r.pdf
Uchwała Nr LIX/671/17 z 29 listopada 2017 r.pdf
Uchwała Nr LX/707/17 z 20 grudnia 2017 r.pdf


Budżet Gminy Mosina na rok 2016

Uchwała Nr XXV/184/15.pdf


Zmiany:

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżet za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Mosina

Uchwała Nr SO. - 0953/56/20/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżet za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Mosina


Budżet Gminy Mosina na rok 2015

Uchwała Nr VI/19/15 - część pierwsza.PDF
Uchwała Nr VI/19/15 - część druga.PDF

Zmiany:

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

Uchwała Nr SO-0951/48/P/20/2014

Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

 


Budżet Gminy Mosina na rok 2014

Uchwała Nr LIII/371/13.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LIII/371/13.PDF
Załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LIII/371/13.PDF

Zmiany:

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019 oraz projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2014Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2014

Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Mosina na lata 2014 - 2019 oraz projekt budżetu na rok 2014 - część pierwsza.PDF

Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Mosina na lata 2014 - 2019 oraz projekt budżetu na rok 2014 - część druga.PDF


Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

Uchwała Nr SO-0951/57/P/21/2013

Skłądu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

 


Budżet Gminy Mosina na rok 2013

Uchwała Nr XXXVII/264/12 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/264/12.PDF

Zmiany:
Uchwała Nr XLII/283/13.PDF

Uchwała Nr XLVII/311/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/320/13.PDF

Uchwała Nr LII/358/13.PDF

Uchwała Nr LIII/373/13.PDF
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LIII/373/13.PDF
Załączniki nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 11 do Uchwały Nr LIII/373/13.PDF


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 - 2018

Projekt uchwały.PDF

Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Projekt budżetu.PDF

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina.

Uchwała Nr SO-0951/15/P/21/2012
Skąłdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2012 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina.
 
 
 

Budżet Gminy Mosina na rok 2012

zmiany: 

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina


Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012-2017

 

Uchwała RIO wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. Gminy Mosina


Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2012

Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2012
            Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2012, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalonej na lata 2011 - 2017
               Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek opracowania od 2011 r. wieloletniej prognozy finansowej.  Rada Miejska w Mosinie 15 kwietnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Fiansową na lata 2011 - 2017. Ostatnia zmiana uchwały dokonana została uchwałą Nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 czerwca 2011 r., w oparciu o którą opracoane zostało niniejsze stanowisko
1. Dochody:
Dochody ogółem na rok 2012 określone zostały na kwotę 80.060.000,00 zł, w tym:
dochody bieżące 68 600 000,00
dochody majątkowe 11 460 000,00
2. Wydatki:
Wydatki ogółem na rok 2012 planuje się w kwocie 77.751.250,00 zł, w tym:
wydatki bieżące (bez spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych) 63 891 250,00
wydatki majątkowe - zgodnie z WPF 13 860 000,00
3. Rozchody:
wykup obligacji komunalnych i spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2 308 750,00
     
Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco
dział nazwa działu wydatki bieżące
dział 010 rolnictwo i łowiectwo 8 000,00
dział 600 transport i łączność 4 050 306,00
dział 630 turystyka  
dział 700 gospodarka mieszkaniowa 3 500 000,00
dział 710 działalność usługowa 1 050 000,00
dział 750   administracja publiczna 7 090 000,00
dział 751 urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 500,00
dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400 000,00
dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznyc i od innych jednostek nie posiadających osobowoąci prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 85 000,00
dział 757 obsługa długu publicznego 1 500 000,00
dział 758 różne rozliczenia 750 000,00
dział 801 oświata i wychowanie 26 340 000,00
dział 851 ochrona zdrowia 400 000,00
dział 852 pomoc społeczna 8 860 000,00
dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 000,00
dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1 420 000,00
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 900 000,00
dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000,00
dział 926 kultura fizyczna  1 040 000,00
wydatki  środków funduszu sołeckiego 303 444,00
Łącznie: 63 891 250,00
Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2012.
Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw.
Mosina, dnia 2011-07-29
Burmistrz Gminy Mosina
Zofia Springer

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mosina

Uchwała Nr SO-0951/54/P/19/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mosina
 

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina

Uchwała Nr SO-0951/64/P/19/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mosina
 

Budżet Gminy Mosina na rok 2011

 
zmiany:

Budżet Gminy Mosina na rok 2010.

 
Zmiany:

Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2010.

Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2010

 

       Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2010, z uwzględnieniem najistotniejszych kierunków działań.

1. Dochody
            Punktem wyjścia do ustalenia wielkości dochodów na rok 2010 są dochody określone uchwałą Nr XXXVIII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009, które wynosiły 68.366.682,00 zł 
          Na rok 2010 zakłada się 2,5% wzrost dochodów, co stanowi szacunkową kwotę 70.075.850,00 zł
2. Wydatki
            Aby określić kwotę przeznaczoną na wydatki przyjmuje się kwotę planowanych dochodów, powiększoną o przychody i umniejszoną o rozchody:
Dochody        70 075 850,00
przychody - emisja obligacji  komunalnych          5 000 000,00
rozchody - wykup obligacji  2 600 000,00
kwota wydatków 72 475 850,00
Planowane wydatki w kwocie 72.475.850,00 zł w poszczególnych działach kształtują się następująco:
dział 010 rolnictwo i łowiectwo 6 000,00
dział 600 transport i łączność 15 408 529,00
dział 700 gospodarka mieszkaniowa 3 960 000,00
dział 750   administracja publiczna 7 084 221,00
dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 100,00
dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 000,00
dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem 100 000,00
dział 757 obsługa długu publicznego 700 000,00
dział 758 różne rozliczenia 600 000,00
dział 801 oświata i wychowanie 27 823 000,00
dział 851 ochrona zdrowia 400 000,00
dział 852 pomoc społeczna 8 000 000,00
dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 000,00
dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1 100 000,00
dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 680 000,00
dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1 850 000,00
dział 926 kultura fizyczna i sport 1 320 000,00
wydatki  środków funduszu sołeckiego 300 000,00
Łącznie: 72 475 850,00
Powyższe stanowisko uwzględnia najistotniejsze kierunki działania w zakresie:
- infrastruktury komunalnej
- bezpieczeństwa Gminy
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
- rozwoju bazy oświatowej
- udział w projektach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
           Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2010.

            Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujący w dniu 27 lipca 2009 r. WPI.

 

 

            Na rok 2010 zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano  w kwocie 2.600.000,00 zł, w związku z wykupem drugiej transzy obligacji komunalnych.

            Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw.

Mosina, dnia 2008-07-27
              Burmistrz
          (Zofia Springer)

Budżet Gminy Mosina na rok 2009.

Zmiany:

Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2009


Budżet Gminy Mosina na rok 2008.

zmiany:

Budżet Gminy Mosina na rok 2007

Uchwała nr X/51/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.  (Niniejsza uchwała straciła moc w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosnie uchwały nr XIII/67/07 z dnia 14 maja 2007 r.)
zmiany:

Budżet Gminy Mosina 2006 r.

zmiany:
Uchwała nr LVI/426/06  - sprostowanie błędu rachunkowego: Uchwała nr LVII/440/06
 
 
 

Budżet Gminy Mosina 2005 r.

Zmiany:
Uchwała nr XLIX/389/05 - sprostowanie błędu rachunkowego: Uchwała nr LII/408/05  

Budżet Gminy Mosina 2004 r.

Budżet Gminy Mosina na rok 2004:

Załączniki:

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budżetu 2004:

 

Zmiany:

Zmiany:

Zmiana z 25.02.2004 r.pdf

Zmiana z 25.03.2004 r.pdf

 


Budżet Gminy Mosina 2003 r.

Wykonanie budżetu Gminy Mosina w 2003 r.: