Nabór na stanowisko Strażnika miejskiego

Wynik naboru

Mosina, 6 lutego 2023 r.

SG.2110.3.2023

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów

na stanowisko strażnika miejskiego (Aplikanta)

w Straży Miejskiej w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Łukasz

 

Rajczak

Pecna

Uzasadnienie wyboru:

Pan Łukasz Rajczak spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.