Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych - 5.I.2023 r.

Wynik naboru - brak rozstrzygnięcia

Mosina, 6 lutego 2023 r.

SG.2210.1.2023

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych

w Biurze Zamówień Publicznych

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W przeprowadzonym procesie naboru złożono jedną ofertę. Po ocenie formalnej złożonej oferty, kandydat zrezygnował z udziału w konkursie.