Nabór na stanowisko ds. utrzymania mienia

Wynik naboru

Mosina, 23 lutego 2023 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia w Referacie Mienia Komunalnego

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

 

Podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Agnieszka

 

Szczepaniak

Mosina

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Szczepaniak spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.